Εμφάνιση & Ψηφιοποίηση

Στον παρών κατάλογο αναγράφονται τιμές λιανικής. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Στην εμφάνιση των film χρησιμοποιούμε αποκλειστικά προϊόντα ανώτερης ποιότητας της Fuji.

Αναμένονται νέες ανατιμήσεις των προϊόντων της Fujifilm οι οποίες θα επηρεάσουν και τους τιμοκαταλόγους μας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαΐου 2022

bullet-point135/35mm – C41  6.00€
bullet-point135/35mm – B&W 13.00€
bullet-point120/61mm – C41 8.00€
bullet-point120/61mm – B&W 13.00€
bullet-point220/61mm – C41 14.00€
bullet-point110/17mm – C41  6.00€
bullet-point110/17mm – B&W 10.90€
bullet-pointAPS/24mm – C41 8.00€
bullet-pointCLIP Test – C41 2.00€
bullet-pointPUSH/PULL 1.00€/stop

Η τεχνολογία Digital ICE (ψηφιακή απομάκρυνση σκόνης) δεν εφαρμόζεται σε ασπρόμαυρο φίλμ και στα πλαισιωμένα slides.

Τα ψηφιοποιημένα αρχεία παραδίδονται σε ανάλυση 72dpi

Τα half frames χρεώνονται διπλά

 

Η πρώτη στήλη είναι το μέγεθος αρχείου σε megabytes

Η δεύτερη στήλη είναι οι διαστάσεις του αρχείου σε pixels

Η τρίτη στήλη είναι οι εκτυπώσιμες διαστάσεις του αρχείου στα 300dpi

Η τέταρτη στήλη είναι η τιμή ανά φιλμ (η τιμή ανά καρέ αναγράφεται ξεχωριστά)

Film 135 - 24 x36mm

 • 1.10mb     512x768px       4.33×6.50cm/300dpi           7.00€
 • 4.50mb     1024x1536px   8.67×13.00cm/300dpi       10.00€
 • 18.0mb     2048x3072px   17.34×26.00cm/300dpi     19.00€
 • 75.0mb     4181x6272px   35.40×53.10cm/300dpi   103.80€
 • 4.50mb     τιμή/καρέ 3.00€
 • 18.0mb     τιμή/καρέ 5.40€
 • 75.0mb     τιμή/καρέ 7.00€

Film 135 πανοραμικό - 24x58,5mm

 • 1.83mb     512x1250px      4.33×10.58cm/300dpi        7.00€
 • 7.32mb     1024x2500px    8.67×21.17cm/300dpi      10.00€
 • 29.3mb     2048x5000px    17.34×42.33cm/300dpi    19.00€
 • 122mb      4181x10206px  35.40×86.41cm/300dpi  103.80€
 • 7.32mb     τιμή/καρέ 3.00€
 • 29.3mb      τιμή/καρέ 5.40€
 • 122mb       τιμή/καρέ 7.00€

Film 120 - 6x4.5

 • 1.01mb     512x699px       4.33×5.90cm/300dpi            7.00€
 • 4.10mb     1024x1398px   8.67×11.84cm/300dpi        10.00€
 • 16.4mb     2048x2796px   17.34×23.67cm/300dpi      19.00€
 • 48.8mb     3533x4824px   29.91×40.84cm/300dpi     τιμή/καρέ 7.00€

Film 120 - 6x6

 • 0.78mb     512x520px       4.33×4.40cm/300dpi            7.00€
 • 3.04mb     1024x1039px   8.67×8.80cm/300dpi          10.00€
 • 12.2mb     2048x2079px   17.34×17.60cm/300dpi     19.00€
 • 65.8mb     4832x4760px   40.30×40.90cm/300dpi     τιμή/καρέ 7.00€

Film 120 - 6x7

 • 0.94mb     512x628px       4.33×5.32cm/300dpi            7.00€
 • 3.68mb     1024x1255px   8.67×10.63cm/300dpi        10.00€
 • 14.7mb     2048x2510px   17.34×21.25cm/300dpi      19.00€
 • 81.3mb     5902x4815px   40.77×49.97cm/300dpi     τιμή/καρέ 7.00€

Film 120 - 6x8

 • 1.01mb     512x690px       4.33×5.84cm/300dpi            7.00€
 • 4.05mb     1024x1381px   8.67×11.69cm/300dpi         10.00€
 • 16.2mb     2048x2761px   17.34×23.38cm/300dpi       19.00€
 • 92.7mb     4832x4903px   41.51×55.96cm/300dpi     τιμή/καρέ 7.00€

Film 120 - 6x9

 • 1.09mb       512x745px               4.33×6.31cm/300dpi             7.00€
 • 4.37mb       1024x1491px         8.67×12.62cm/300dpi           10.00€
 • 17.5mb       2048x2982px       17.34×25.25cm/300dpi           19.00€
 • 100mb        4903x7139px       41.51×60.44cm/300dpi     τιμή/καρέ 7.00€

Πλαισιωμένα Slides

 •     –                      –                             –
 • 4.59mb     1024x1570px   8.67×13.29cm/300dpi      τιμή/καρέ  5.00€
 • 18.3mb     2048x3140px   17.34×26.59cm/300dpi     τιμή/καρέ  7.40€
 •     –                      –                             –

Η πρώτη στήλη είναι το φορμά του film

Η δεύτερη στήλη είναι οι διαστάσεις του αρχείου σε pixel

Η τρίτη στήλη είναι οι εκτυπώσιμες διαστάσεις του αρχείου στα 300dpi

bullet-point135mm 7685x11459px/8000dpi 65.07×97.02cm/300dpi
bullet-point120mm – 6×6 6985x7036px/3222dpi 59.14×59.57cm/300dpi
bullet-point120mm – 6×7 6985x8828px/3222dpi 59.14×74.74cm/300dpi
bullet-point120mm – 6×9 6985x10077px/3222dpi 59.14×85.32cm/300dpi
bullet-point10×12.5cm πλάκα 7515x9359px/2040dpi 63.63×79.24cm/300dpi
bullet-pointπλαισιωμένο slide 4527x6683px/5000dpi* 38.33×56.58cm/300dpi

*σε περίπτωση που επιθυμείτε υψηλότερη ανάλυση (full frame) αφαιρέστε τα slides από το πλαίσιό τους.

 • 1 FFF Scan: 9.67€
 • 1 FFF Scan & TIFF Export: 10.50€
  (Ουδέτερη χρωματική απόδοση στην κλίμακα του γκρι)
 • 1 FFF Scan & TIFF Export με Dust Removal: 12.10€
  (Ουδέτερη χρωματική απόδοση στην κλίμακα του γκρι + Με ψηφιακό καθάρισμα αρχείου)
 • 50 FFF Scans: 435.00€
 • 50 FFF Scan & TIFF Export: 483.50€
  (Ουδέτερη χρωματική απόδοση στην κλίμακα του γκρι)
 • 50 FFF Scan & TIFF Export με Dust Removal: 548.00€
  (Ουδέτερη χρωματική απόδοση στην κλίμακα του γκρι + Με ψηφιακό καθάρισμα αρχείου)
 • 100 FFF Scan: 806.00€
 • 100 FFF Scan & TIFF Export: 886.50€
  (Ουδέτερη χρωματική απόδοση στην κλίμακα του γκρι)
 • 100 FFF Scan & TIFF Export με Dust Removal: 1015.50€
  (Ουδέτερη χρωματική απόδοση στην κλίμακα του γκρι + Με ψηφιακό καθάρισμα αρχείου)
 • 120 Filmstrip Sheet: 68.00€/Ως η τιμή για 1 scan = 5.66€
 • 135 Filmstrip Sheet: 145.00€/Ως η τιμή για 1 scan = 4.00€
 • Χημικός καθαρισμός: 4.85€/φίλμ

Η πρώτη στήλη είναι το φορμά του film

Η δεύτερη στήλη είναι οι διαστάσεις του εκτυπωμένου αρχείου

Η τρίτη στήλη είναι η τιμή

bullet-pointαπό 135/APS  20.3×30.5cm 4.00€
bullet-pointαπό 120/220mm 20.3×30.5cm 5.00€
bullet-pointαπό 135/120/220/APS  10.2×15.2cm 2.00€
bullet-pointαπό 135/120/220/APS 12.7×29.5cm [4] 9.00€

Ισχύει για φωτοχημική εκτύπωση έως 30x45cm

bullet-pointαπό 135/APS +0.08€/στην τιμή της εκτύπωσης
bullet-pointαπό 120/220mm +0.08€/στην τιμή της εκτύπωσης
bullet-pointαπό Πλαισιωμένο Slide +0.80/στην τιμή της εκτύπωσης