Εμφάνιση & Ψηφιοποίηση

Στον παρών κατάλογο αναγράφονται τιμές λιανικής. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαΐου 2022

bullet-point135/35mm – C41  6.00€
bullet-point135/35mm – B&W 13.00€
bullet-point120/61mm – C41 8.00€
bullet-point120/61mm – B&W 13.00€
bullet-point220/61mm – C41 14.00€
bullet-point110/17mm – C41  6.00€
bullet-point110/17mm – B&W 10.90€
bullet-pointAPS/24mm – C41 8.00€
bullet-pointCLIP Test – C41 2.00€
bullet-pointPUSH/PULL 1.00€/stop

Η τεχνολογία Digital ICE (ψηφιακή απομάκρυνση σκόνης) δεν εφαρμόζεται σε ασπρόμαυρο φίλμ και στα πλαισιωμένα slides.

Τα ψηφιοποιημένα αρχεία παραδίδονται σε ανάλυση 72dpi

Τα half frames χρεώνονται διπλά

 

Η πρώτη στήλη είναι το μέγεθος αρχείου σε megabytes

Η δεύτερη στήλη είναι οι διαστάσεις του αρχείου σε pixels

Η τρίτη στήλη είναι οι εκτυπώσιμες διαστάσεις του αρχείου στα 300dpi

Η τέταρτη στήλη είναι η τιμή ανά φιλμ (η τιμή ανά καρέ αναγράφεται ξεχωριστά)

Film 135 - 24 x36mm

 • 1.10mb     512x768px       4.33×6.50cm/300dpi           7.00€
 • 4.50mb     1024x1536px   8.67×13.00cm/300dpi       10.00€
 • 18.0mb     2048x3072px   17.34×26.00cm/300dpi     19.00€
 • 75.0mb     4181x6272px   35.40×53.10cm/300dpi   103.80€
 • 4.50mb     τιμή/καρέ 3.00€
 • 18.0mb     τιμή/καρέ 5.40€
 • 75.0mb     τιμή/καρέ 7.00€

Film 135 πανοραμικό - 24x58,5mm

 • 1.83mb     512x1250px      4.33×10.58cm/300dpi        7.00€
 • 7.32mb     1024x2500px    8.67×21.17cm/300dpi      10.00€
 • 29.3mb     2048x5000px    17.34×42.33cm/300dpi    19.00€
 • 122mb      4181x10206px  35.40×86.41cm/300dpi  103.80€
 • 7.32mb     τιμή/καρέ 3.00€
 • 29.3mb      τιμή/καρέ 5.40€
 • 122mb       τιμή/καρέ 7.00€

Film 120 - 6x4.5

 • 1.01mb     512x699px       4.33×5.90cm/300dpi            7.00€
 • 4.10mb     1024x1398px   8.67×11.84cm/300dpi        10.00€
 • 16.4mb     2048x2796px   17.34×23.67cm/300dpi      19.00€
 • 48.8mb     3533x4824px   29.91×40.84cm/300dpi     τιμή/καρέ 7.00€

Film 120 - 6x6

 • 0.78mb     512x520px       4.33×4.40cm/300dpi            7.00€
 • 3.04mb     1024x1039px   8.67×8.80cm/300dpi          10.00€
 • 12.2mb     2048x2079px   17.34×17.60cm/300dpi     19.00€
 • 65.8mb     4832x4760px   40.30×40.90cm/300dpi     τιμή/καρέ 7.00€

Film 120 - 6x7

 • 0.94mb     512x628px       4.33×5.32cm/300dpi            7.00€
 • 3.68mb     1024x1255px   8.67×10.63cm/300dpi        10.00€
 • 14.7mb     2048x2510px   17.34×21.25cm/300dpi      19.00€
 • 81.3mb     5902x4815px   40.77×49.97cm/300dpi     τιμή/καρέ 7.00€

Film 120 - 6x8

 • 1.01mb     512x690px       4.33×5.84cm/300dpi            7.00€
 • 4.05mb     1024x1381px   8.67×11.69cm/300dpi         10.00€
 • 16.2mb     2048x2761px   17.34×23.38cm/300dpi       19.00€
 • 92.7mb     4832x4903px   41.51×55.96cm/300dpi     τιμή/καρέ 7.00€

Film 120 - 6x9

 • 1.09mb       512x745px               4.33×6.31cm/300dpi             7.00€
 • 4.37mb       1024x1491px         8.67×12.62cm/300dpi           10.00€
 • 17.5mb       2048x2982px       17.34×25.25cm/300dpi           19.00€
 • 100mb        4903x7139px       41.51×60.44cm/300dpi     τιμή/καρέ 7.00€

Πλαισιωμένα Slides

 •     –                      –                             –
 • 4.59mb     1024x1570px   8.67×13.29cm/300dpi      τιμή/καρέ  5.00€
 • 18.3mb     2048x3140px   17.34×26.59cm/300dpi     τιμή/καρέ  7.40€
 •     –                      –                             –

Η πρώτη στήλη είναι το φορμά του film

Η δεύτερη στήλη είναι οι διαστάσεις του αρχείου σε pixel

Η τρίτη στήλη είναι οι εκτυπώσιμες διαστάσεις του αρχείου στα 300dpi

bullet-point135mm 7685x11459px/8000dpi 65.07×97.02cm/300dpi
bullet-point120mm – 6×6 6985x7036px/3222dpi 59.14×59.57cm/300dpi
bullet-point120mm – 6×7 6985x8828px/3222dpi 59.14×74.74cm/300dpi
bullet-point120mm – 6×9 6985x10077px/3222dpi 59.14×85.32cm/300dpi
bullet-point10×12.5cm πλάκα 7515x9359px/2040dpi 63.63×79.24cm/300dpi
bullet-pointπλαισιωμένο slide 4527x6683px/5000dpi* 38.33×56.58cm/300dpi

*σε περίπτωση που επιθυμείτε υψηλότερη ανάλυση (full frame) αφαιρέστε τα slides από το πλαίσιό τους.

 • 1 FFF Scan: 9.67€
 • 1 FFF Scan & TIFF Export: 10.50€
  (Ουδέτερη χρωματική απόδοση στην κλίμακα του γκρι)
 • 1 FFF Scan & TIFF Export με Dust Removal: 12.10€
  (Ουδέτερη χρωματική απόδοση στην κλίμακα του γκρι + Με ψηφιακό καθάρισμα αρχείου)
 • 50 FFF Scans: 435.00€
 • 50 FFF Scan & TIFF Export: 483.50€
  (Ουδέτερη χρωματική απόδοση στην κλίμακα του γκρι)
 • 50 FFF Scan & TIFF Export με Dust Removal: 548.00€
  (Ουδέτερη χρωματική απόδοση στην κλίμακα του γκρι + Με ψηφιακό καθάρισμα αρχείου)
 • 100 FFF Scan: 806.00€
 • 100 FFF Scan & TIFF Export: 886.50€
  (Ουδέτερη χρωματική απόδοση στην κλίμακα του γκρι)
 • 100 FFF Scan & TIFF Export με Dust Removal: 1015.50€
  (Ουδέτερη χρωματική απόδοση στην κλίμακα του γκρι + Με ψηφιακό καθάρισμα αρχείου)
 • 120 Filmstrip Sheet: 68.00€/Ως η τιμή για 1 scan = 5.66€
 • 135 Filmstrip Sheet: 145.00€/Ως η τιμή για 1 scan = 4.00€
 • Χημικός καθαρισμός: 4.85€/φίλμ

Η πρώτη στήλη είναι το φορμά του film

Η δεύτερη στήλη είναι οι διαστάσεις του εκτυπωμένου αρχείου

Η τρίτη στήλη είναι η τιμή

bullet-pointαπό 135/APS  20.3×30.5cm 4.00€
bullet-pointαπό 120/220mm 20.3×30.5cm 5.00€
bullet-pointαπό 135/120/220/APS  10.2×15.2cm 2.00€
bullet-pointαπό 135/120/220/APS 12.7×29.5cm [4] 9.00€

Ισχύει για φωτοχημική εκτύπωση έως 30x45cm

bullet-pointαπό 135/APS +0.08€/στην τιμή της εκτύπωσης
bullet-pointαπό 120/220mm +0.08€/στην τιμή της εκτύπωσης
bullet-pointαπό Πλαισιωμένο Slide +0.80/στην τιμή της εκτύπωσης