Διόρθωση Οθόνης – ICC Profiles

Έχουμε τη δυνατότητα να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση του χρώματος, να διορθώσουμε χρωματικά την οθόνη σας, να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό προφίλ οθόνης, το οποίο θα ρυθμίσουμε να λειτουργεί μόνιμα στο σύστημά σας.