Εκτύπωση & Επικόλληση

Στον παρών κατάλογο αναγράφονται τιμές λιανικής. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Οι φωτοχημικές μας εκτυπώσεις γίνονται αποκλειστικά στο ανώτερης ποιότητας χαρτί Fuji DPII.

Αναμένονται νέες ανατιμήσεις των προϊόντων της Fujifilm οι οποίες θα επηρεάσουν και τους τιμοκαταλόγους μας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2023

Είσαι φοιτήτρια / φοιτητής φωτογραφίας; Στο εργαστήριό μας προσφέρουμε ειδικές, μειωμένες τιμές για σένα.

Επικοινώνησε με το εργαστήριό μας μέσω της φόρμας ή στο +302103300000 για να μάθεις τις τρέχουσες φοιτητικές προσφορές.

Οι DSLR μηχανές έχουν αναλογία 2:3 – Μεγέθη που ταιριάζουν συμβολίζονται με ⬤
Οι περισσότερες compact μηχανές έχουν αναλογία 3:4 – Μεγέθη που ταιριάζουν συμβολίζονται με ▲
Τυποποιημένα μεγέθη χαρτιού (αναλογία που ταιριάζει στο Α4) – Μεγέθη που ταιριάζουν συμβολίζονται με square

Οι τιμές ισχύουν για Matte, Glossy, Silk.
Τα Glossy και Silk είναι διαθέσιμα έως το μέγεθος 30x45cm.

 •   9x13cm           0,32€
 •  10x15cm          0,44€ ⬤
 •  11.5x15cm       0,49€ ▲
 •  13x18cm          0,64€ ▲
 •  13x19cm.         0,68€ ⬤
 •  13x20cm          0,73€
 •  13.5x20cm       0,77€ ⬤
 •  15x20cm          0,87€ ▲
 •  15x21cm          0,93€ ◾️
 •  15x23cm          0,98€ ⬤
 •  20x20cm          1,43€
 •  20x25cm          1,79€
 •  A4                    2,22€ ◾️
 •  20x30cm          2,15€ ⬤
 •  25x30cm          6,24€
 •  25x38cm          7,77€ ⬤
 •  30x30cm          7,49€
 •  30x40cm          9,38€ ▲
 •  A3                   10,05€◾️
 •  30x45cm         11,06€ ⬤
 •  40x50cm         18,53€
 •  40x55cm         20,38€
 •  40x60cm         22,23€ ⬤
 •  A2.                  23,11€ ◾️
 •  50x60cm         27,79€
 •  50x70cm         32,42€ ▲
 •  50x75cm         34,74€ ⬤
 •  60x70cm         38,91€
 •  60x85cm         47,24€ ◾️
 •  60x90cm.        50,02€ ⬤
 •  70x100cm       56,39€ ◾️
 •  70x105cm       59,20€ ⬤
 •  76x125cm       76,52€ ⬤
 •  μ2                   80,55€
 • 9x13cm           5.50€
 • 10x15cm         5.50€   ⬤
 • 11.5x15cm      5.50€   ▲
 • 13x18cm         5.50€   ▲
 • 13x19cm         5.50€   ⬤
 • 13x20cm         5.50€
 • 13.5x20cm      5.50€   ⬤
 • 15x20cm         5.50€   ▲
 • 15x21cm         5.50€   square
 • 15x23cm         5.50€   ⬤
 • 20x20cm         5.50€
 • 20x25cm         5.50€
 • A4                    5.60€   square
 • 20x30cm         5.50€   ⬤
 • 25x30cm         6.90€
 • 25x38cm         8.60€   ⬤
 • 30x30cm         8.30€
 • 30x40cm       10.90€   ▲
 • A3                  11.10€   square
 • 30x45cm       12.20€   ⬤
 • A3+                14.10€
 • 40x50cm       17.80€
 • 40x55cm       19.60€
 • 40x60cm       21.40€   ⬤
 • A2                  22.30€   square
 • 50x60cm       26.80€
 • 50x70cm       31.20€   ▲
 • 50x75cm       33.40€   ⬤
 • 60x70cm       37.50€
 • 60x85cm       45.50€   square
 • 60x90cm       48.20€   ⬤
 • 70x100cm     54.30€   square
 • 70x105cm     57.00€   ⬤
 • 76x115cm     67.80€   ⬤
 • 9x13cm           9.90€
 • 10x15cm         9.90€   ⬤
 • 11.5x15cm      9.90€   ▲
 • 13x18cm         9.90€   ▲
 • 13x19cm         9.90€   ⬤
 • 13x20cm         9.90€
 • 13.5x20cm      9.90€   ⬤
 • 15x20cm         9.90€   ▲
 • 15x21cm         9.90€    square
 • 15x23cm         9.90€   ⬤
 • 20x20cm         9.90€
 • 20x25cm         9.90€
 • A4                   9.90€   square
 • 20x30cm         9.90€  ⬤
 • 25x30cm       12.30€
 • 25x38cm       15.40€   ⬤
 • 30x30cm       14.80€
 • 30x40cm       19.40€   ▲
 • A3                 19.90€    square
 • 30x45cm       21.90€   ⬤
 • A3+               25.20€
 • 40x50cm       31.80€
 • 40x55cm       35.00€
 • 40x60cm       38.20€   ⬤
 • A2                 39.70€    square
 • 50x60cm       47.80€
 • 50x70cm       48.90€   ▲
 • 50x75cm       55.70€   ⬤
 • 60x70cm       66.90€
 • 60x85cm       81.20€    square
 • 60x90cm       86.00€   ⬤
 • 70x100cm     96.90€    square
 • 70x105cm     101.80€ ⬤
 • 76x115cm     121.00€ ⬤
 • 100x100cm   138.40
 • 9x13cm           –
 • 10x15cm         –
 • 11.5x15cm      –
 • 13x18cm         –
 • 13x19cm         –
 • 13x20cm         –
 • 13.5x20cm      –
 • 15x20cm         –
 • 15x21cm         18.60€ square
 • 15x23cm         19.40€ ⬤
 • 20x20cm         20.90€
 • 20x25cm         23.90€
 • A4                    26.90€ square
 • 20x30cm         26.90€ ⬤
 • 25x30cm         30.40€
 • 25x38cm         35.20€ ⬤
 • 30x30cm         33.90€
 • 30x40cm         40.50€ ▲
 • A3                    41.20€ square
 • 30x45cm         43.90€ ⬤
 • A3+                  48.30€
 • 40x50cm         55.70€
 • 40x55cm         59.60€
 • 40x60cm         63.50€ ⬤
 • A2                    65.00€ square
 • 50x60cm         73.30€
 • 50x70cm         82.10€ ▲
 • 50x75cm         86.40€ ⬤
 • 60x70cm         92.80€
 • 60x85cm       107.40€ square
 • 60x90cm       112.30€ ⬤
 • 70x100cm     124.50€ square
 • 70x105cm     129.40€ ⬤
 • 76x115cm     147.20€ ⬤

Η τιμή προστίθεται στην τιμή της εκτύπωσης

 • 9x13cm           2.60€
 • 10x15cm         2.60€   ⬤
 • 11.5x15cm      2.60€   ▲
 • 13x18cm         2.60€   ▲
 • 13x19cm         2.60€   ⬤
 • 13x20cm         2.60€
 • 13.5x20cm      2.60€   ⬤
 • 15x20cm         2.60€   ▲
 • 15x21cm         2.60€   square
 • 15x23cm         2.60€   ⬤
 • 20x20cm         2.60€
 • 20x25cm         2.60€
 • A4                    2.60€   square
 • 20x30cm         2.60€   ⬤
 • 25x30cm         3.20€
 • 25x38cm         4.00€   ⬤
 • 30x30cm         3.90€
 • 30x40cm         5.10€   ▲
 • A3                    5.20€   square
 • 30x45cm         5.80€   ⬤
 • A3+                  6.70€
 • 40x50cm         8.40€
 • 40x55cm         9.20€
 • 40x60cm       10.10€   ⬤
 • A2                  10.50€   square
 • 50x60cm       12.60€
 • 50x70cm       14.70€   ▲
 • 50x75cm       15.70€   ⬤
 • 60x70cm       17.60€
 • 60x85cm       21.40€   square
 • 60x90cm       22.60€   ⬤
 • 70x100cm     25.50€   square
 • 70x105cm     26.80€   ⬤
 • 76x115cm     31.90€   ⬤

KapaFix 5mm

Η τιμή προστίθεται στην τιμή της εκτύπωσης

 • 9x13cm           2.80€
 • 10x15cm         2.80€   ⬤
 • 11.5x15cm      2.80€   ▲
 • 13x18cm         2.80€   ▲
 • 13x19cm         2.80€   ⬤
 • 13x20cm         2.80€
 • 13.5x20cm      2.80€   ⬤
 • 15x20cm         2.80€   ▲
 • 15x21cm         2.80€   square
 • 15x23cm         3.00€   ⬤
 • 20x20cm         3.60€
 • 20x25cm         4.40€
 • A4                    5.40€   square
 • 20x30cm         5.30€   ⬤
 • 25x30cm         6.70€
 • 25x38cm         8.30€   ⬤
 • 30x30cm         8.00€
 • 30x40cm       10.50€   ▲
 • A3                  10.80€   square
 • 30x45cm       11.80€   ⬤
 • A3+                13.70€
 • 40x50cm       17.20€
 • 40x55cm       19.00€
 • 40x60cm       20.70€   ⬤
 • A2                  21.50€   square
 • 50x60cm       25.90€
 • 50x70cm       30.20€   ▲
 • 50x75cm       32.30€   ⬤
 • 60x70cm       36.20€
 • 60x85cm       44.00€   square
 • 60x90cm       46.60€   ⬤
 • 70x100cm     52.50€   square
 • 70x105cm     55.10€   ⬤
 • 76x115cm     65.50€   ⬤

KapaFix 10mm

Η τιμή προστίθεται στην τιμή της εκτύπωσης

 • 9x13cm           3.10€
 • 10x15cm         3.10€   ⬤
 • 11.5x15cm      3.10€   ▲
 • 13x18cm         3.10€   ▲
 • 13x19cm         3.10€   ⬤
 • 13x20cm         3.10€
 • 13.5x20cm      3.10€   ⬤
 • 15x20cm         3.10€   ▲
 • 15x21cm         3.10€   square
 • 15x23cm         3.40€   ⬤
 • 20x20cm         3.90€
 • 20x25cm         4.90€
 • A4                    6.00€   square
 • 20x30cm         5.90€   ⬤
 • 25x30cm         7.40€
 • 25x38cm         9.20€   ⬤
 • 30x30cm         8.90€
 • 30x40cm       11.70€   ▲
 • A3                  12.00€   square
 • 30x45cm       13.20€   ⬤
 • A3+                15.20€
 • 40x50cm       19.20€
 • 40x55cm       21.10€
 • 40x60cm       23.00€   ⬤
 • A2                  23.90€   square
 • 50x60cm       28.70€
 • 50x70cm       33.50€   ▲
 • 50x75cm       35.90€   ⬤
 • 60x70cm       40.20€
 • 60x85cm       48.90€   square
 • 60x90cm       51.70€   ⬤
 • 70x100cm     58.30€   square
 • 70x105cm     61.20€   ⬤
 • 76x115cm     72.80€   ⬤

Foam 5mm

Η τιμή προστίθεται στην τιμή της εκτύπωσης

 • 9x13cm           1.70€
 • 10x15cm         1.70€   ⬤
 • 11.5x15cm      1.70€   ▲
 • 13x18cm         1.70€   ▲
 • 13x19cm         1.70€   ⬤
 • 13x20cm         1.70€
 • 13.5x20cm      1.70€   ⬤
 • 15x20cm         1.70€   ▲
 • 15x21cm         1.70€   square
 • 15x23cm         1.80€   ⬤
 • 20x20cm         2.10€
 • 20x25cm         2.70€
 • A4                    3.20€   square
 • 20x30cm         3.20€   ⬤
 • 25x30cm         4.00€
 • 25x38cm         5.00€   ⬤
 • 30x30cm         4.80€
 • 30x40cm         6.30€   ▲
 • A3                    6.50€   square
 • 30x45cm         7.10€   ⬤
 • A3+                  8.20€
 • 40x50cm       10.40€
 • 40x55cm       11.40€
 • 40x60cm       12.50€   ⬤
 • A2                  12.90€   square
 • 50x60cm       15.60€
 • 50x70cm       18.20€   ▲
 • 50x75cm       19.50€   ⬤
 • 60x70cm       21.80€
 • 60x85cm       26.50€   square
 • 60x90cm       28.00€   ⬤
 • 70x100cm     31.60€   square
 • 70x105cm     33.20€   ⬤
 • 76x115cm     39.40€   ⬤

Foam 10mm

Η τιμή προστίθεται στην τιμή της εκτύπωσης

 • 9x13cm           1.80€
 • 10x15cm         1.80€   ⬤
 • 11.5x15cm      1.80€   ▲
 • 13x18cm         1.80€   ▲
 • 13x19cm         1.80€   ⬤
 • 13x20cm         1.80€
 • 13.5x20cm      1.80€   ⬤
 • 15x20cm         1.80€   ▲
 • 15x21cm         1.80€   square
 • 15x23cm         2.00€   ⬤
 • 20x20cm         2.30€
 • 20x25cm         2.90€
 • A4                    3.50€   square
 • 20x30cm         3.50€   ⬤
 • 25x30cm         4.30€
 • 25x38cm         5.40€   ⬤
 • 30x30cm         5.20€
 • 30x40cm         6.80€   ▲
 • A3                    7.00€   square
 • 30x45cm         7.70€   ⬤
 • A3+                  8.90€
 • 40x50cm       11.20€
 • 40x55cm       12.30€
 • 40x60cm       13.50€   ⬤
 • A2                  13.90€   square
 • 50x60cm       16.80€
 • 50x70cm       19.60€   ▲
 • 50x75cm       21.00€   ⬤
 • 60x70cm       23.50€
 • 60x85cm       28.50€   square
 • 60x90cm       30.20€   ⬤
 • 70x100cm     34.00€   square
 • 70x105cm     35.70€   ⬤
 • 76x115cm     42.50€   ⬤

Η τιμή προστίθεται στην τιμή της εκτύπωσης

 • 9x13cm           7.10€
 • 10x15cm         7.10€   ⬤
 • 11.5x15cm      7.10€   ▲
 • 13x18cm         7.10€   ▲
 • 13x19cm         7.10€   ⬤
 • 13x20cm         7.10€
 • 13.5x20cm      7.10€   ⬤
 • 15x20cm         7.10€   ▲
 • 15x21cm         7.10€   square
 • 15x23cm         7.40€   ⬤
 • 20x20cm         8.40€
 • 20x25cm         9.90€
 • A4                  13.90€   square
 • 20x30cm       13.80€   ⬤
 • 25x30cm       16.10€
 • 25x38cm       19.00€   ⬤
 • 30x30cm       18.50€
 • 30x40cm       22.80€   ▲
 • A3                  23.20€   square
 • 30x45cm       25.10€   ⬤
 • A3+                28.30€
 • 40x50cm       54.30€
 • 40x55cm       58.30€
 • 40x60cm       62.20€   ⬤
 • A2                  66.40€  square
 • 50x60cm       73.00€
 • 50x70cm       82.40€   ▲
 • 50x75cm       87.10€   ⬤
 • 60x70cm       94.80€
 • 60x85cm      111.00€  square
 • 60x90cm      116.50€   ⬤
 • 70x100cm    130.50€   square
 • 70x105cm    136.00€   ⬤
 • 76x115cm    156.90€   ⬤