Εκτύπωση & Επικόλληση

Στον παρών κατάλογο αναγράφονται τιμές λιανικής. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Απριλίου 2022

Είσαι φοιτήτρια / φοιτητής φωτογραφίας; Στο εργαστήριό μας προσφέρουμε ειδικές, μειωμένες τιμές για σένα.

Επικοινώνησε με το εργαστήριό μας μέσω της φόρμας ή στο +302103300000 για να μάθεις τις τρέχουσες φοιτητικές προσφορές.

Οι DSLR μηχανές έχουν αναλογία 2:3 – Μεγέθη που ταιριάζουν συμβολίζονται με ⬤
Οι περισσότερες compact μηχανές έχουν αναλογία 3:4 – Μεγέθη που ταιριάζουν συμβολίζονται με ▲
Τυποποιημένα μεγέθη χαρτιού (αναλογία που ταιριάζει στο Α4) – Μεγέθη που ταιριάζουν συμβολίζονται με square

Οι τιμές ισχύουν για Matte, Glossy, Silk.
Τα Glossy και Silk είναι διαθέσιμα έως το μέγεθος 30x45cm.

 • 9x13cm           0.29€
 • 10x15cm         0.38€   ⬤
 • 11.5x15cm      0.45€   ▲
 • 13x18cm         0.58€   ▲
 • 13x19cm         0.62€   ⬤
 • 13x20cm         0.66€
 • 13.5x20cm      0.70€   ⬤
 • 15x20cm         0.75€   ▲
 • 15x21cm         0.80€   square
 • 15x23cm         0.84€   ⬤
 • 20x20cm         1.24€
 • 20x25cm         1.55€
 • A4                    4.59€   square
 • 20x30cm         1.86€   ⬤
 • 25x30cm         5.70€
 • 25x38cm         7.10€   ⬤
 • 30x30cm         6.84€
 • 30x40cm         8.97€   ▲
 • A3                    9.18€  square
 • 30x45cm       10.10€   ⬤
 • A3+                  9.18€
 • 40x50cm       15.97€
 • 40x55cm       17.57€
 • 40x60cm       19.17€   ⬤
 • A2                  19.92€   square
 • 50x60cm       23.96€
 • 50x70cm       27.95€   ▲
 • 50x75cm       29.95€   ⬤
 • 60x70cm       33.54€
 • 60x85cm       40.73€   square
 • 60x90cm       43.12€   ⬤
 • 70x100cm     48.61€   square
 • 70x105cm     51.04€   ⬤
 • 76x115cm     60.69€   ⬤
 • 9x13cm           5.50€
 • 10x15cm         5.50€   ⬤
 • 11.5x15cm      5.50€   ▲
 • 13x18cm         5.50€   ▲
 • 13x19cm         5.50€   ⬤
 • 13x20cm         5.50€
 • 13.5x20cm      5.50€   ⬤
 • 15x20cm         5.50€   ▲
 • 15x21cm         5.50€   square
 • 15x23cm         5.50€   ⬤
 • 20x20cm         5.50€
 • 20x25cm         5.50€
 • A4                    5.60€   square
 • 20x30cm         5.50€   ⬤
 • 25x30cm         6.90€
 • 25x38cm         8.60€   ⬤
 • 30x30cm         8.30€
 • 30x40cm       10.90€   ▲
 • A3                  11.10€   square
 • 30x45cm       12.20€   ⬤
 • A3+                14.10€
 • 40x50cm       17.80€
 • 40x55cm       19.60€
 • 40x60cm       21.40€   ⬤
 • A2                  22.30€   square
 • 50x60cm       26.80€
 • 50x70cm       31.20€   ▲
 • 50x75cm       33.40€   ⬤
 • 60x70cm       37.50€
 • 60x85cm       45.50€   square
 • 60x90cm       48.20€   ⬤
 • 70x100cm     54.30€   square
 • 70x105cm     57.00€   ⬤
 • 76x115cm     67.80€   ⬤
 • 9x13cm           8.70€
 • 10x15cm         8.70€   ⬤
 • 11.5x15cm      8.70€   ▲
 • 13x18cm         8.70€   ▲
 • 13x19cm         8.70€   ⬤
 • 13x20cm         8.70€
 • 13.5x20cm      8.70€   ⬤
 • 15x20cm         8.70€   ▲
 • 15x21cm         8.70€    square
 • 15x23cm         8.70€   ⬤
 • 20x20cm         8.70€
 • 20x25cm         8.70€
 • A4                   8.70€   square
 • 20x30cm       17.40€  ⬤
 • 25x30cm       17.40€
 • 25x38cm       17.40€   ⬤
 • 30x30cm       22.10€
 • 30x40cm       22.10€   ▲
 • A3                 17.40€   square
 • 30x45cm       22.10€   ⬤
 • A3+               22.10€
 • 40x50cm       34.90€
 • 40x55cm       34.90€
 • 40x60cm       34.90€   ⬤
 • A2                 34.90€    square
 • 50x60cm       41.90€
 • 50x70cm       48.90€   ▲
 • 50x75cm       52.40€   ⬤
 • 60x70cm       58.70€
 • 60x85cm       71.30€    square
 • 60x90cm       75.50€   ⬤
 • 70x100cm     85.10€    square
 • 70x105cm     89.30€   ⬤
 • 76x115cm   106.20€   ⬤
 • 9x13cm           –
 • 10x15cm         –
 • 11.5x15cm      –
 • 13x18cm         –
 • 13x19cm         –
 • 13x20cm         –
 • 13.5x20cm      –
 • 15x20cm         –
 • 15x21cm         18.60€   square
 • 15x23cm         19.30€   ⬤
 • 20x20cm         20.80€
 • 20x25cm         23.80€
 • A4                    26.80€   square
 • 20x30cm         26.80€   ⬤
 • 25x30cm         30.30€
 • 25x38cm         35.10€   ⬤
 • 30x30cm         33.80€
 • 30x40cm         40.40€   ▲
 • A3                    41.10€   square
 • 30x45cm         43.80€   ⬤
 • A3+                  48.10€
 • 40x50cm         55.50€
 • 40x55cm         59.40€
 • 40x60cm         63.30€   ⬤
 • A2                    64.80€   square
 • 50x60cm         73.00€
 • 50x70cm         81.80€   ▲
 • 50x75cm         86.10€   ⬤
 • 60x70cm         92.40€
 • 60x85cm       107.00€   square
 • 60x90cm       111.90€   ⬤
 • 70x100cm     124.10€   square
 • 70x105cm     128.90€   ⬤
 • 76x115cm     146.60€   ⬤

Η τιμή προστίθεται στην τιμή της εκτύπωσης

 • 9x13cm           2.60€
 • 10x15cm         2.60€   ⬤
 • 11.5x15cm      2.60€   ▲
 • 13x18cm         2.60€   ▲
 • 13x19cm         2.60€   ⬤
 • 13x20cm         2.60€
 • 13.5x20cm      2.60€   ⬤
 • 15x20cm         2.60€   ▲
 • 15x21cm         2.60€   square
 • 15x23cm         2.60€   ⬤
 • 20x20cm         2.60€
 • 20x25cm         2.60€
 • A4                    2.60€   square
 • 20x30cm         2.60€   ⬤
 • 25x30cm         3.20€
 • 25x38cm         4.00€   ⬤
 • 30x30cm         3.90€
 • 30x40cm         5.10€   ▲
 • A3                    5.20€   square
 • 30x45cm         5.80€   ⬤
 • A3+                  6.70€
 • 40x50cm         8.40€
 • 40x55cm         9.20€
 • 40x60cm       10.10€   ⬤
 • A2                  10.50€   square
 • 50x60cm       12.60€
 • 50x70cm       14.70€   ▲
 • 50x75cm       15.70€   ⬤
 • 60x70cm       17.60€
 • 60x85cm       21.40€   square
 • 60x90cm       22.60€   ⬤
 • 70x100cm     25.50€   square
 • 70x105cm     26.80€   ⬤
 • 76x115cm     31.90€   ⬤

KapaFix 5mm

Η τιμή προστίθεται στην τιμή της εκτύπωσης

 • 9x13cm           2.80€
 • 10x15cm         2.80€   ⬤
 • 11.5x15cm      2.80€   ▲
 • 13x18cm         2.80€   ▲
 • 13x19cm         2.80€   ⬤
 • 13x20cm         2.80€
 • 13.5x20cm      2.80€   ⬤
 • 15x20cm         2.80€   ▲
 • 15x21cm         2.80€   square
 • 15x23cm         3.00€   ⬤
 • 20x20cm         3.60€
 • 20x25cm         4.40€
 • A4                    5.40€   square
 • 20x30cm         5.30€   ⬤
 • 25x30cm         6.70€
 • 25x38cm         8.30€   ⬤
 • 30x30cm         8.00€
 • 30x40cm       10.50€   ▲
 • A3                  10.80€   square
 • 30x45cm       11.80€   ⬤
 • A3+                13.70€
 • 40x50cm       17.20€
 • 40x55cm       19.00€
 • 40x60cm       20.70€   ⬤
 • A2                  21.50€   square
 • 50x60cm       25.90€
 • 50x70cm       30.20€   ▲
 • 50x75cm       32.30€   ⬤
 • 60x70cm       36.20€
 • 60x85cm       44.00€   square
 • 60x90cm       46.60€   ⬤
 • 70x100cm     52.50€   square
 • 70x105cm     55.10€   ⬤
 • 76x115cm     65.50€   ⬤

KapaFix 10mm

Η τιμή προστίθεται στην τιμή της εκτύπωσης

 • 9x13cm           3.10€
 • 10x15cm         3.10€   ⬤
 • 11.5x15cm      3.10€   ▲
 • 13x18cm         3.10€   ▲
 • 13x19cm         3.10€   ⬤
 • 13x20cm         3.10€
 • 13.5x20cm      3.10€   ⬤
 • 15x20cm         3.10€   ▲
 • 15x21cm         3.10€   square
 • 15x23cm         3.40€   ⬤
 • 20x20cm         3.90€
 • 20x25cm         4.90€
 • A4                    6.00€   square
 • 20x30cm         5.90€   ⬤
 • 25x30cm         7.40€
 • 25x38cm         9.20€   ⬤
 • 30x30cm         8.90€
 • 30x40cm       11.70€   ▲
 • A3                  12.00€   square
 • 30x45cm       13.20€   ⬤
 • A3+                15.20€
 • 40x50cm       19.20€
 • 40x55cm       21.10€
 • 40x60cm       23.00€   ⬤
 • A2                  23.90€   square
 • 50x60cm       28.70€
 • 50x70cm       33.50€   ▲
 • 50x75cm       35.90€   ⬤
 • 60x70cm       40.20€
 • 60x85cm       48.90€   square
 • 60x90cm       51.70€   ⬤
 • 70x100cm     58.30€   square
 • 70x105cm     61.20€   ⬤
 • 76x115cm     72.80€   ⬤

Foam 5mm

Η τιμή προστίθεται στην τιμή της εκτύπωσης

 • 9x13cm           1.70€
 • 10x15cm         1.70€   ⬤
 • 11.5x15cm      1.70€   ▲
 • 13x18cm         1.70€   ▲
 • 13x19cm         1.70€   ⬤
 • 13x20cm         1.70€
 • 13.5x20cm      1.70€   ⬤
 • 15x20cm         1.70€   ▲
 • 15x21cm         1.70€   square
 • 15x23cm         1.80€   ⬤
 • 20x20cm         2.10€
 • 20x25cm         2.70€
 • A4                    3.20€   square
 • 20x30cm         3.20€   ⬤
 • 25x30cm         4.00€
 • 25x38cm         5.00€   ⬤
 • 30x30cm         4.80€
 • 30x40cm         6.30€   ▲
 • A3                    6.50€   square
 • 30x45cm         7.10€   ⬤
 • A3+                  8.20€
 • 40x50cm       10.40€
 • 40x55cm       11.40€
 • 40x60cm       12.50€   ⬤
 • A2                  12.90€   square
 • 50x60cm       15.60€
 • 50x70cm       18.20€   ▲
 • 50x75cm       19.50€   ⬤
 • 60x70cm       21.80€
 • 60x85cm       26.50€   square
 • 60x90cm       28.00€   ⬤
 • 70x100cm     31.60€   square
 • 70x105cm     33.20€   ⬤
 • 76x115cm     39.40€   ⬤

Foam 10mm

Η τιμή προστίθεται στην τιμή της εκτύπωσης

 • 9x13cm           1.80€
 • 10x15cm         1.80€   ⬤
 • 11.5x15cm      1.80€   ▲
 • 13x18cm         1.80€   ▲
 • 13x19cm         1.80€   ⬤
 • 13x20cm         1.80€
 • 13.5x20cm      1.80€   ⬤
 • 15x20cm         1.80€   ▲
 • 15x21cm         1.80€   square
 • 15x23cm         2.00€   ⬤
 • 20x20cm         2.30€
 • 20x25cm         2.90€
 • A4                    3.50€   square
 • 20x30cm         3.50€   ⬤
 • 25x30cm         4.30€
 • 25x38cm         5.40€   ⬤
 • 30x30cm         5.20€
 • 30x40cm         6.80€   ▲
 • A3                    7.00€   square
 • 30x45cm         7.70€   ⬤
 • A3+                  8.90€
 • 40x50cm       11.20€
 • 40x55cm       12.30€
 • 40x60cm       13.50€   ⬤
 • A2                  13.90€   square
 • 50x60cm       16.80€
 • 50x70cm       19.60€   ▲
 • 50x75cm       21.00€   ⬤
 • 60x70cm       23.50€
 • 60x85cm       28.50€   square
 • 60x90cm       30.20€   ⬤
 • 70x100cm     34.00€   square
 • 70x105cm     35.70€   ⬤
 • 76x115cm     42.50€   ⬤

Η τιμή προστίθεται στην τιμή της εκτύπωσης

 • 9x13cm           7.10€
 • 10x15cm         7.10€   ⬤
 • 11.5x15cm      7.10€   ▲
 • 13x18cm         7.10€   ▲
 • 13x19cm         7.10€   ⬤
 • 13x20cm         7.10€
 • 13.5x20cm      7.10€   ⬤
 • 15x20cm         7.10€   ▲
 • 15x21cm         7.10€   square
 • 15x23cm         7.40€   ⬤
 • 20x20cm         8.40€
 • 20x25cm         9.90€
 • A4                  13.90€   square
 • 20x30cm       13.80€   ⬤
 • 25x30cm       16.10€
 • 25x38cm       19.00€   ⬤
 • 30x30cm       18.50€
 • 30x40cm       22.80€   ▲
 • A3                  23.20€   square
 • 30x45cm       25.10€   ⬤
 • A3+                28.30€
 • 40x50cm       54.30€
 • 40x55cm       58.30€
 • 40x60cm       62.20€   ⬤
 • A2                  66.40€  square
 • 50x60cm       73.00€
 • 50x70cm       82.40€   ▲
 • 50x75cm       87.10€   ⬤
 • 60x70cm       94.80€
 • 60x85cm      111.00€  square
 • 60x90cm      116.50€   ⬤
 • 70x100cm    130.50€   square
 • 70x105cm    136.00€   ⬤
 • 76x115cm    156.90€   ⬤